Darkroom

Tyto stránky jsou zrušeny, jejich nová adresa je zde : darkanime.webnode.cz

Statistika

Osud nebo špatně vybraná cesta? (SK)

Osud nebo špatně vybraná cesta ?

    Doubi Village již halila noc. Všichni už zalehli do svých postelí, aby byli odpočati na příští den. Jen jedna osoba, nebo možná více, momentálně trénovala v poušti. Byl to chlapec. Chlapec, jenž trénoval, aby dosáhl svého snu. Snu, stát se Králem Šamanů.
                 Tentokrát svůj úder zaměřil na větší kopec písku. Ozvala se ohromná rána, která probudila nejednoho člověka. Chlapec dopadl na zem, klekl si a opřel se o své Quando.
,,Mistře Lene, jste v pořádku?“objevil se za ním jeho strážný duch. Odpovědi se nedočkal.,,Měl by jste si odpočinout“ zkusil to Bason ještě jednou.
,,Odpočinout?!“rozhněval se Tao. ,,Basone, sám moc dobře víš, že odpočinek je teď ta poslední věc, kterou bych měl dělat.“ Vztekal se. Ne, stále mu to nejde a dokud se to nenaučí, tak odsud neodejde! Znovu se postavil a vyvolal duchovní sílu. Bason poslušně vlezl do Quanda. Ozvala se další tupá rána a záblesk duchovní síly. Tentokrát to Len neustál a po dopadu na zem se svalil na záda. Avšak nebyla to zemina, na co dopadl, nýbrž někdo cizí. Ten někdo ho chytil pod podpaždím a tak mu zabránil onu tvrdému pádu na písčitou půdu.
,,Mistře Le--“objevil se zase Bason, větu však nedokončil pod šokem, když spatřil osobu, jenž Taa přidržovala. Len se okamžitě podíval vzhůru do obličeje neznámého.
 ,,Zeku!“vysmekl se mu, okamžitě však klesl k zemi pod návalem vyčerpání. Pokusil se postavit, nohy se mu však nezvladatelně rozklepaly. ,,Sakra“hlesl naštvaně. Zeke ho jen pobaveně sledoval. Neodolal a pomohl šamanovi na nohy tím, že ho chytil okolo pasu a přitiskl si ho k sobě.
,,Co to děláš?! Nech mě na pokoji!“ křičel trochu zděšeně Len a snažil se setřást Asakurovy ruce.
,,Ty jsi mi to ale nevděčník“ ušklíbl se Hao a pustil ho. Len se trochu neobratně otočil čelem ke svému nepřítelovi.
,,Co chceš?!“zeptal se ho a snažil se znít uvolněně, nepřekvapeně a hlavně ne nervózně, zkrátka tak, jak ho to učili doma.
,, Co pak se nemohu projít pod měsíčním světlem po poušti?“odpověděl mu otázkou Hao. Len si ho podezřívavě prohlédl.
,,Fajn, tak můžeš pokračovat dál v cestě“chtěl se ho zbavit, mezitím zvedl Quando ze země. Bason vše napjatě pozoroval.
,,Hm…myslím, že ne. Právě jsi mě přivedl na lepší nápad, jak si zkrátit čas.“ Ušklíbl se Zeke a nebezpečně se mu zalesklo v očích. Len zvědavě pozvedl obočí.
,,Dělej si co chceš, ale--“podíval se pozorněji na Haa, který si ho momentálně důkladně prohlížel. Jako zhypnotizovaný sledoval Zekův jazyk, jenž se vynořil z úst, aby olízl úzký spodní ret. Došla mu slova. Co chce dělat?, zhrozil se.
,,Děkuji ti za tvé svolení“zasmál se pobaveně Asakura. Miloval, když se v očích jeho obětí zřel strach. Pomalu se k Taovi přibližoval. Ten začal okamžitě zmatkovat.
,,Basone! Basone do Quanda!“přikázal svému duchovi. Nic. ,,Basone“zpanikařil ještě víc a hledal svého ducha na všech stranách. ,,Basone“zkusil to znova. Náhle se za ním objevilo něco velikého, teplého a hrůzostrašného. Strachem mu zbělily zorničky. Pomalu se otočil a tam,
,,Duchu Ohně, zatím ho nejez“ smál se Zeke.
 ,,Basone!“vykřikl vyděšeně Len. Jeho strážný duch se teď nacházel v pařátech ducha Ohně.
,,Mistře Lene!“ Bason byl také vyděšený. Ne, nesmí to na sobě dát znát, musí mistru Lenovi dodat odvahy. ,,Mistře Lene, utečte!“ snažil se duch přijmout svého pána, aby se skryl do bezpečí. Tao však nereagoval. Jako zmražený zůstal stát na místě a vyděšeně sledoval Zekova ducha. Asakura se k němu tiše připlížil, chytil ho kolem ramen a ruce si spojil na Lenově hrudi.
,,Úchvatný, že?“ pošeptal mu do ucha a ušklíbl se. Oba teď byli ozářeni duchovu ohnivou aurou. Len se začal klepat, ne zimou, jak by mohl? Momentálně tu díky Ohnivému duchovi bylo hrozné vedro. Ne, na zimu se nelze vymluvit. Bojí se, má strach, Bože, pomož mi!, přál si, nespouštějíc oči z uvězněného Basona a Zekova ducha. Až teď si uvědomil Haovu blízkost. Snažil se mu odtrhnout ruce od sebe, ale nedokázal to.
 ,,Pust mě!“ křikl vyděšeně.
,,A proč?“ smál se mu Hao. Ano, teď měl svou oběť dokonale uvězněnou. ,,Klepeš se jak malé dítě“vysmál se mu do ucha.
 ,,Pusť mě!“začal sebou Leny házet. Zeke ho tedy pustil, byl zvědavý, co hodlá mladší chlapec udělat. Len od Asakury popošel zhruba pět kroků a otočil se k němu bokem. Měl strach se otočit k Zekovi nebo jeho duchovi zády, chtěl je mít na očích oba. Náhle se ozval bolestivý výkřik.
,,Basone!“zděsil se Len. Haův duch Basone bolestivě zmáčkl.
,,Pusť ho!! Okamžitě ho pusť!!“ měl Len slzy na krajíčku. Ne, nesmí plakat, k tomu ho nevychovali.
,,Pustil jsem tebe a za to chci jako výměnu tvého ducha. Spravedlivá výměna, nemyslíš?“smál se na celé kolo Hao. Len byl bezbranný.
,,Prosím, pusť ho“sklopil poraženě hlavu k zemi.
,,Dobře, poprosit jsem tě konečně naučil, ale stále tomu něco chybí.“nebezpečně se mu zablesklo v očích. ,,Něco za něco“čekal, co na to Tao .Ten na něj vyděšeně pohlédl, zorničky se mu zmenšily na nejmenší možnou velikost.
 ,, Co-Co chceš“zakoktal se. Zekovi se zaleskly plameny ohně v očích, když vyřkl : ,,Tebe“.
Len pomalu polkl. Nerozuměl tomu, nebo spíš nechtěl. Další bolestivý výkřik. Tao se prudce otočil ke svému duchovi.
,,Tak co? Jak jsi se rozhodl? Jistě už ti došlo, že moc času nezbývá“Zeke byl mazaný.Věděl, jak to dopadne. Ačkoliv je Len z větší části krutý než hodný, nenechá svého strážného ducha zemřít. Ne tak to bolestivou smrtí.
 ,,Pusť ho“ vzal to jako odpověď. Duch ohně Basona pustil.
,,Ne! Mistře Lene!“křičel Taův duch. Teď už se k němu dostat nemohl, byl mimo Haovu bariéru.
,,Co se mnou chceš dělat?“zeptal se Len plačtivým tónem. Poprvé v životě se dostal do takovéto situace. Teď už není cesty zpět. Musí čelit cestě, kterou si vybral. Duch ohně sledoval děj. Už byl zvyklí na tyhle Asakurovy hrátky a popravdě řečeno, vždy se rád díval, jak jeho oběti trpí. Stejně jako jeho pán miloval strach a zoufalost v očích jejich obětí. Zeke Lena pomalu obešel, Tao jen poraženě stál. Bason se stále snažil proniknout do bariéry. Bez výsledku.  Amidamaru! Musím sem přivést Amidamara s Yohem a jejich přáteli!, blesklo mu hlavou. Ale musel se nejdříve pořádně rozmyslet. Má tu nechat svého mistra na pospas Zekovi? Nebo se má pokusit nějak mu pomoct, což by však znamenalo opustit ho?
,,Odpusťte mistře Lene, ale já musím!“řekl, ačkoliv věděl, že ho jeho pán neslyší a rozletěl se směrem k Doubi Village. Hao se k Taovi pomalu přiblížil. Položil mu dlaň na tvář a přitáhl si ji blíž k té své. Hrubě ho políbil. Víc! Chci víc! , strčil do Lena, až padl o metr dozadu na záda a vyděšeně vyjekl.
Je to jen zlý sen. Jenom zlý sen! , modlil se. Zeke si na něj klekl a vzrušeně mu roztrhl triko. Len se z ničeho nic dostal s transu a začal se bránit. Rukama mlátil hlava nehlava a nohama kopal stejně tak. Dokázal tak akorát Zeka pobavit. Miloval, když se jeho oběti bránily, ačkoliv věděli, že jejich osud se stejně nedá změnit.
 
***Bason už byl v půlce cesty. Náhle mu něco došlo. Počkat, jak to, že mě Zeke jen tak pustil?Muselo mu být jasné, že dojdu pro pomoc…ale to by pak znamenalo, že nás chce všechny dostat! Yoha, Treye, Ria…, zamyslel se. ,,Co mám dělat?“ už si však neodpověděl. Musí mistrovi za každou cenu pomoct!
 
*** Zeke se pobaveně smál, miloval, když se jeho oběti bránili. Chtěl však ukojit svůj chtíč dřív, než se sem dostane ta banda zabedněnců a tak Lenovi strhl i kalhoty.
,,Přestaň! Pust mě! Nech mě být!“křičel větu za druhou. Zeke mu však v ničem nevyhověl. Bolestivě svoji oběť chytil za paži a donutil ho si sednout, druhou rukou mu zachytil hlavu, kterou si k sobě přitáhl k dalšímu polibku. Len, jelikož měl jednu ruku drženou Zekem, tak se druhou opřel o Haovu hruď a snažil se od něj odtáhnout v domnění, že se mu to snad i podaří. Zeke se však jen tak nedal a tak aniž by tvrdý polibek přerušil, donutil Lena si zase lehnout. Přikoval ho svým tělem k zemi a ještě víc zatlačil jazykem na jeho zuby, aby otevřel pusu. Jakmile to Len udělal, využil Zeke situace a jazykem mu do úst vklouzl. Chyba! Len ho tak bolestivě kousnul, že Hao zasténal bolestí. Odtáhl se od něj, ale zůstal na něm i nadále sedět. Tao na něj vyděšeně koukal, nedokázal se hýbat. Podíval se Zekovi do očí a hrůzou málem zapomněl dýchat. Zeke měl oči šílence. Šílence, jenž musel dostat co chtěl.
 Vrazil chlapci facku, až Taovi křuplo v zádech, poté si stoupl a zvedl ho na rozklepané nohy. Duch ohně okamžitě reagoval na nevyřčený rozkaz a zachytil Lenovy ruce ve vzduchu. Len byl jak ve vězení, v jakém se vězni tak to poutali, aby nemohli nikomu nijak ublížit. Zeke od něj o pár kroků popošel a pořádně si ho prohlédl. Díky nataženým rukám se Taovi na pažích, hrudi a následně pak i na břichu objevily svaly. I přesto však Len působil drobně. Lehce se dotkl jedné jeho bradavky. Olízl ji, mezitím rukou zaměstnával druhou. Jazykem plul po břichu až k pupíku a od tam tuď níž a níž. Len zadržoval steny. I přesto vše ho to vzrušovalo, ale nechtěl, aby tomu tak bylo. Jeho vlastní tělo teď bylo jeho největším nepřítelem a zrádcem. Začal sebou škubat, aby to Asakura neměl tak lehké. Ten si však dokázal lehce poradit. Duch ohně radostně, na povel svého pána, silněji stiskl Lenovi ruce. Něco nepříjemně křuplo a Tao nepříčetně zakřičel bolestí. Do očí mu vytryskly slzy.
 ,,Přestaň! Prosím!“ Duch však dále pokračoval. Ozvalo se další křupnutí. Tao začal křičet ještě hlasitěji. Náhle se svalil k zemi, jak ho ohnivý duch z ničeho nic pustil. Zůstal nehybně ležet a prudce oddechoval, slzy mu stále tekly. Zeke si k němu sednul.
,,Tak co? Už budeš hodný?“usmál se zlomyslně a otočil ho na záda. Rozepnul si kalhoty, roztáhl mu nohy a i přes Lenův další zděšený výkřik, aby to nedělal, do něho pronikl. Len se prohnul jak luk a slzy mu znovu proudem stékali po tvářích. Zeke se svojí horní polovinou těla přesunul nad něj, aby mu viděl do tváře. Začal se v něm pohybovat. Nejdřív pomalu, aby si sám neublížil, ale pak zrychloval a zrychloval.
 ,,Prosím, přestaň!“křičel Tao. Nemohl se bránit, paže měl zcela zlámané. Hao však nepřestával. Při každém dalším přírazu slastně zasténal.
 ,,Jsi tak krásný, když takhle kňouráš!“popíchl Lena. Ten na to nereagoval. Ztrácel vědomí. Zeke si toho však všimnul a tak se i přes velkou námahu přemohl na chvíli z Lena vyklouznout, ačkoliv byla jeho erekce již nesnesitelná. Chvíli počkal, až se Len vrátil k vědomí a znova do něj v klouzl. Tao myslel, že umře. Paže mu bezvládně ležely podél těla. Nemohl se bránit a nebyl tu nikdo, kdo by mu pomohl. Zeke udělal ještě pár tvrdých přírazů a Len v sobě ucítil horkou, lepkavou tekutinu. Hao se na něj svalil a prudce oddechoval. Až po pár minutách se z něho zvednul, aby se své oběti podíval do tváře. Len měl zavřené oči, slzy mu stále tekly a ústa měl lehce pootevřená, jak zhluboka dýchal.
 ,,Zabij mě“ prosil chlapec. Zeke na něj zkoumavě pohlédl.
,,A to proč?“usmál se, ,,nehodlám o svou novou hračku přijít tak brzy.“ušklíbl se a vlepil Lenovi polibek na tvář. Postavil se, zapnul kalhoty a podíval na cestu, po které právě přicházeli nově příchozí. ,,Že jim to ale trvalo.“pousmál se pro sebe.
 ,,Zeku!“křikli skoro sborově Trey, Rio a Morty. Jen Yoh s Faustem zůstali přimrzle stát.
,,Co-t“ byli šokováni. Až teď si ležícího Lena všimli i Trey s Riem a Mortym.
,,Lene!“ křikl Yoh zděšeně.
,,TY“ sykl Trey a nespustil oči ze svého nahého přítele. Teď je doběhl i Choco, který se zdržel díku tomu, že byl zrovna ve sprše. Na scéně se objevil i Bason.
,,Mistře Lene!“křikl zděšeně a pokusil se ke svému pánu dostat. Jaké to bylo překvapení, když zjistil, že bariéra již zmizela. Sedl si ke svému mistrovi a začal provinile plakat. ,,Neměl jsem Vás opouštět, mistře Lene! Odpusťte“mluvil. Len však nereagoval. Konečně se dočkal tmy, po které celou dobu tak toužil. Z vyčerpání ztratil vědomí.
,,Ty šmejde!“rozkřikl se Trey a vrhnul se na Zeka. Použil na něj ledovou smršť, Duch ohně však jeho útok mávnutím ruky zastavil. Yoh neváhal ani vteřinu a vrhl se po svém bratrovi mečem, který vytvořil z dvojitého media, ve zmenšené podobě. Zeke ho však pomocí svého ducha odhodil několik desítek metrů dozadu. Choco s Faustem zkusili zabodovat společně, avšak dopadli stejně jako jejich společníci. Okamžitě se postavili a pokusili znova zaútočit. Byli však natolik vzteklí, že se nedokázali soustředit. Dokonce i Yoh ztratil svůj vyrovnaný smysl pro boj a útočil jak vzteklá samice, jenž chrání svá mláďata před vetřelci.
,,Mistře Zeku“objevili se na scéně náhle Zekovi zástupci. Hao se k nim otočil čelem. Pár se jich při pohledu na Lena ušklíblo, pár jich hluboce polklo s komentáři, že mají štěstí, že nebyli na chlapcově místě. ,,Mistře, musíme vyrazit“ odvážil se jeden z nich mistra přerušit v zábavě. Naštěstí měl Hao dobrou náladu.
,,Dobře“přikývl ,,Dokončíme to někdy jindy“řekl a mlsně se podíval na bezvědomého Lena ,,Už se těším“dodal a ušklíbl se na Yohovu partu. Až pak společně se svými společníky za záblesku světla zmizel. Všichni se okamžitě přihrnuli ke svému příteli.
,,Lene! Slyšíš nás?“zeptal se Faust a trochu s ním zatřás. Nic.
,,Musíme ho odnést do vesnice“oznámil přátelům. Yoh si zatím sundal košili a položil ji na Lena, ležícího v Riově náruči.Rychle se vydali do nemocnice, která byla v Doubi Village. Dorazili tam až za čtvrt hodiny. Doktoři si ho tam hned vzali a začali ho pomocí furioku léčit. Yoh a jeho parta zatím čekala venku.
,,Bude v pořádku?“ptal se smutně Morty a zadržoval slzy. Stále doufali, že to není pravda. Vždyť Len…Je to Len, jak se to mohlo stát? Jak se mohl nechat tak to chytit?!
Čekali až do sedmé hodiny ranní, tudíž až po třech hodinách za nimi přišli lékaři, že je Tao při vědomí. Faust všechny probudil a vydali se za ním.V půlce cesty je Yoh zastavil.
,,Myslím, že bude lepší, když tam půjde jenom jeden“.
,,Máš pravdu, Yoh“přidal se hned Faust s Riem
,,Bude to tak lepší“dodal Trey.
 ,,Tak jdi“pobídl Yoha Morty.
,,Ne, já jsem ten poslední, kdo by za ním měl chodit.“všem ta skutečnost také došla. Je Zekovi natolik podobný, že by si ho jím Len mohl splést.
,,Půjdu já.“rozhodl Trey. Všichni na souhlas přikývli. HoroHoro se vydal do Lenova pokoje. Otevřel dveře a pomalu vešel. Chvíli zůstal stát u zdi.
,,Tak jak ti je, kámo?“zeptal se opatrně. Len neodpověděl. Nehybně seděl na nemocničním lůžku. Slzy měl na krajíčku. Trey k němu potichu přistoupil a pohladil ho po vlasech.
,,Vše bude zase v pořádku“ řekl s nadějí v hlase. První slza. Druhá slza. Třetí…
,,Lene“měl co dělat, aby se také nerozplakal. Ne. On nemůže. Teď tu je proto, aby svému příteli dodal odvahy. Proto, aby mu pomohl. Sedl si k němu na postel a lehce ho objal.
,,Vše bude v pořádku.“opakoval mu stále do ucha. Len v Treyově obětí zavřel oči a nechal dál stékat slzy. Minulost se nedala vzít zpět. Musí zapomenout. Snad to za pomoci svých přátel jednou dokáže…
 
***,,Mistře Zeku, na co myslíte?“ptal se svého pána malý černovlasý chlapec.
,,Na Lena.“odpověděl s klidným tónem Zeke. ,,Těším se, až ho zase uvidím“začal se smát. Smát jako blázen, až jeho zastoupencům naskočila husí kůže. Ne, opravdu by se nechtěli stát Zekovou obětí a proto plní jeho příkazy. Jeden chybný krok a jejich osud může být zpečetěn…         
Poslední komentáře
04.07.2008 12:19:02: Už mi zase jde ICQ - štěstí pro tebe, smůla pro mě xDD
04.07.2008 10:53:18: Muhehe - já už se těším na to pokráčko.. snad se ti dneska nerestartne počítač. xDD Protože jestli t...
01.07.2008 20:17:34: TY jsi zlá...xD Ne..???? Náhodou mě Hiroki má rád a já ho nikomuuu nedám,páč co bych bez něj dělala....
30.06.2008 18:26:00: Tak já jsem zlá??? *nevěřícně kroutí hlavou* Ne a ne Ni-chan is good girl.smileyChudák Hiroki to s teb...
 
Děkuji že jste přišli, těším se na Vaší příští navštěvu ! !